شنبه, 7 اسفند 1395 - Saturday 25th February 2017

گرامی داشت کربلای 4

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش تصویری؛
گرامی داشت کربلای 4
گرامی داشت کربلای 4 در تیپ 57 حضرت ابوالفضل (ع) لرستان برگزار شد