چهارشنبه, 29 دي 1395 - Wednesday 18th January 2017

گرامی داشت کربلای 4

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش تصویری؛
گرامی داشت کربلای 4
گرامی داشت کربلای 4 در تیپ 57 حضرت ابوالفضل (ع) لرستان برگزار شد