شنبه, 7 اسفند 1395 - Saturday 25th February 2017

برگزاری مراسم آبروی کوچه ،افتخار محله ناحیه مقاومت بسیج بروجرد

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش تصویری
برگزاری مراسم آبروی کوچه ،افتخار محله ناحیه مقاومت بسیج بروجرد
مراسم آبروی کوچه ،افتخار محله ناحیه مقاومت بسیج بروجرد برگزار شد.

به گزارش بسیج لرستان

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858851_476.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858852_183.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858853_960.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858854_339.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858856_661.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858857_166.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858859_420.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/10/2/858860_618.jpg

تمامی حقوق این سامانه متعلق به سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان می باشد.