شنبه, 7 اسفند 1395 - Saturday 25th February 2017

حضور بسیجیان دانش آموز ناحیه عشایری لرستان درمناطق عملیاتی جنوب

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش تصویری
حضور بسیجیان دانش آموز ناحیه عشایری لرستان درمناطق عملیاتی جنوب
گزارش تصویری از حضور بسیجیان دانش آموز ناحیه عشایری لرستان درمناطق عملیاتی جنوب

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/9/28/852003_923.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/9/28/852008_540.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/9/28/852014_580.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/9/28/852012_678.jpg

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/9/28/852012_678.jpg

 

http://basijnews.ir/files/fa/news/1395/9/28/852010_411.jpg

تمامی حقوق این سامانه متعلق به سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان می باشد.