شنبه, 7 اسفند 1395 - Saturday 25th February 2017

برگزاری کارگاه آموزشي مجمع و شوراهاي بسيج ناحیه بروجرد

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
با حضور مسئول راهبردي سپاه استان لرستان:
برگزاری کارگاه آموزشي مجمع و شوراهاي بسيج ناحیه بروجرد
كارگاه آموزشي مجمع و شوراهاي بسيج توسط راهبردي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان بروجرد برگزار شد.

به گزارش بسیج لرستان،  مسئول راهبردي سپاه استان لرستان توقع از اين جلسه را برآيند فكري در سطح نخبگان شهرستان دانست و افزود:امروز عرصه دنيا،عرصه جنگ و بازي است كه در اين عرصه نخبگان نقش بسزايي دارند.
وي خاطر نشان كرد:امروز ما در نشان دادن كارآمدي دين مبين اسلام در عرصه هاي مختلف كم كاري كرده ايم.
سرهنگ خسروي افزود:اولين آفت در بسیج اين است كه جاي مسائل اصلي با فرعي جابجا شده است و بايد نگاه اجرايي به مسائل داشت.
وی گفت:دوم ضعيف بودن كارگروه هاي عضو مجمع مي باشد. و سومين نكته عدم داشتن نگاه بلند مدت براي بسيج است.
خسروی افزود: اگر امروز ما فردي را براي راهيان نور به جبهه هاي دفاع مقدس ميبريم ،بايد برنامه بلند مدتي براي اين فرد تا بزرگسالي براي بحث راهيان نور داشت.

تمامی حقوق این سامانه متعلق به سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان می باشد.